بازار ایالات متحده

انطباق FDA ایالات متحده

راه حل های انطباق قانونی برای صنعت لوازم ارایشی ایالات متحده

کشف چشم انداز در حال تحول بازار لوازم ارایشی ایالات متحده تحت قانون مدرن سازی مقررات لوازم ارایشی 2022 (MoCRA)، یک تغییر محوری در نظارت FDA از سال 1938. MoCRA نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی در اطمینان از ایمنی محصولات ارایشی روزانه مانند ارایش، مرطوب کننده ها و موارد مراقبت از مو است. به طور متوسط، مصرف کنندگان امریکایی روزانه بین 6 تا 12 محصول ارایشی استفاده می کنند که نیاز به اقدامات نظارتی دقیق را برجسته می کند.

MoCRA مقررات جامع، از جمله ثبت نام اجباری تسهیلات، لیست محصولات و گزارش عوارض جانبی را برای افزایش ایمنی محصول معرفی می کند. علاوه بر این، ان را مجموعه چهارم شیوه های تولید خوب (GMP) برای امکانات لوازم ارایشی و بهداشتی و روش های تست استاندارد برای مواد تشکیل دهنده خاص، اطمینان از استاندارد ایمنی بالاتر برای مصرف کنندگان 12.

علاوه بر این، با MoCRA، FDA قدرت های جدیدی مانند دسترسی به سوابق ایمنی و اجرای فراخوان اجباری را در صورتی که یک محصول خطرات جدی برای سلامتی ایجاد کند، به دست می اورد و در نتیجه حفاظت از مصرف کننده را تقویت می کند. این قانون همچنین مسئولیت ها را روشن می کند، تعریف یک “شخص مسئول” به عنوان نهادی که نام ان بر روی برچسب محصول ظاهر می شود، بیشتر اطمینان از پاسخگویی در صنعت لوازم ارایشی و بهداشتی 2.

برای شرکت ها، حرکت در این چشم انداز نظارتی برای دسترسی به بازار و اعتماد مصرف کننده بسیار مهم است. MoCRA نه تنها ایمنی و انطباق محصولات را تضمین می کند، بلکه تولید کنندگان را از طریق پیچیدگی های الزامات قانونی هدایت می کند.

در اصل، MoCRA عصر جدیدی را برای بازار لوازم ارایشی ایالات متحده نشان می دهد و یک محیط امن تر و تنظیم شده تر را برای مصرف کنندگان و شرکت ها ایجاد می کند و FDA نقش مهمی در این تحول ایفا می کند، حفاظت از سلامت عمومی در حالی که از نواوری صنعت حمایت می کند.

خدمات ما

PRRC

ثبت نام تسهیلات

اطمینان از انطباق MoCRA با خدمات ثبت نام FDA ما. ما ثبت نام اجباری برای تولید کنندگان لوازم ارایشی و بهداشتی را انجام می دهیم و اطمینان حاصل می کنیم که امکانات شما تمام الزامات ثبت نام را براورده می کند.

Quality Management

لیست محصولات

اطمینان حاصل کنید که محصولات ارایشی شما با استفاده از خدمات فهرست محصولات FDA ما مطابق با MoCRA است. تیم ما به طور ماهرانه پورتال مستقیم لوازم ارایشی FDA را برای لیست محصولات کارامد، از جمله مستندات مواد تشکیل دهنده و به روز رسانی سالانه هدایت می کند.

برچسب و مواد تشکیل دهنده نقد و بررسی

خدمات بررسی برچسب و مواد تشکیل دهنده ما با دقت محصولات ارایشی شما را در برابر الزامات تازه تاسیس MoCRA، برچسب زدن الرژن عطر و ازمایش استاندارد ازبست در محصولات حاوی تالک ارزیابی می کند. ما اطمینان حاصل می کنیم که برچسب ها و مواد تشکیل دهنده شما با تمام استانداردهای FDA مطابقت دارند.

امنیت اساسی

دستیابی به انطباق MoCRA بدون زحمت با ما در خانه FDA ایمنی خدمات اثبات برای لوازم ارایشی و بهداشتی. با انجام ماهرانه ارزیابی های ایمنی، از جمله پروفایل های سم شناسی و تجزیه و تحلیل ریسک، ما اطمینان حاصل می کنیم که محصولات شما تمام الزامات جدید را براورده می کنند. با اطمینان به مناظر نظارتی حرکت کنید، ایمنی مصرف کننده را حفظ کنید و ورود به بازار را تضمین کنید.

Biological Evaluation

ارزیابی ریسک سم شناسی

حفاظت از لوازم ارایشی خود را با ارزیابی خطر سم شناسی داخلی ما، متناسب با استانداردهای MoCRA و FDA. ما با دقت ایمنی مواد تشکیل دهنده را ارزیابی می کنیم، اطمینان از انطباق و حفاظت از مصرف کننده. به ما اعتماد کنید تا مقررات پیچیده را هدایت کنیم، ارامش ذهن و مسیر روشن برای بازار را فراهم کنیم.

گزارش عوارض جانبی

پاسخ خود را به حوادث ارایشی با سرویس گزارش حوادث نامطلوب FDA ما، مطابق با مقررات MoCRA، ساده کنید. ما به طور ماهرانه گزارش ها را مدیریت می کنیم، اطمینان از انطباق و ایمنی مصرف کننده. به ما اعتماد کنید تا این جنبه حیاتی را هدایت کنیم، اطمینان حاصل کنیم و یکپارچگی نام تجاری خود را در بازار حفظ کنیم.

خدمات نمایندگی ایالات متحده

اطمینان از انطباق MoCRA با خدمات نمایندگی ایالات متحده برای تولید کنندگان لوازم ارایشی خارجی. ما ارتباط صاف با FDA را تسهیل می کنیم، ارسال های نظارتی را مدیریت می کنیم و پاسخ های به موقع را تضمین می کنیم. به ما اعتماد کنید تا مقررات پیچیده را هدایت کنیم، دسترسی به بازار را تضمین کنیم و انطباق نام تجاری خود را حفظ کنیم.

Select Your language

زبان خود را انتخاب کنید