ارزیابی بیولوژیکی

ارزیابی بیولوژیکی برای دستگاه های پزشکی در برزیل

ارزیابی بیولوژیکی دستگاه های پزشکی در برزیل برای اطمینان از ایمنی و رعایت مقررات حیاتی است. این ارزیابی که توسط ANVISA، اژانس تنظیم مقررات بهداشت برزیل اداره می شود، با سری ISO 10993 هماهنگ است و اطمینان حاصل می کند که استانداردهای بین المللی براورده می شوند.

چارچوب نظارتی

چارچوب نظارتی در برزیل توسط RDC 546/2021 ANVISA تعریف شده است که الزامات ایمنی و عملکرد ضروری را مشخص می کند. علاوه بر این، شامل عناصر ISO 10993-1: 2018، “ارزیابی بیولوژیکی دستگاه های پزشکی – قسمت 1: ارزیابی و ازمایش در یک فرایند مدیریت ریسک” است.

فرایند ارزیابی

فرایند ارزیابی ما شامل تجزیه و تحلیل کامل ایمنی بیولوژیکی دستگاه پزشکی، از جمله توصیف مواد و مدیریت ریسک است. علاوه بر این، پایبندی به ISO 10993 سازگاری و پذیرش جهانی را تضمین می کند. ANVISA با سازمان های بین المللی همکاری می کند تا این استانداردها را به طور موثر هماهنگ کند.

مستندات مورد نیاز

تولید کنندگان باید مستندات دقیق را به ANVISA ارسال کنند، از جمله:

  • طرح ارزیابی بیولوژیکی: این طرح استراتژی ارزیابی ایمنی بیولوژیکی دستگاه را با اشاره به استانداردهای مربوطه ISO 10993 تشریح می کند.
  • گزارش ارزیابی بیولوژیکی: این گزارش یافته های ارزیابی را خلاصه می کند و انطباق با الزامات ISO 10993 را نشان می دهد.
  • مشخصات مواد: اطلاعات دقیق در مورد مواد مورد استفاده در دستگاه، خواص انها و خطرات بیولوژیکی بالقوه باید ارائه شود.

علاوه بر این، تولید کنندگان باید هر گونه داده های مربوطه موجود را شامل شوند و هر گونه شکاف را بر اساس تجزیه و تحلیل ریسک شناسایی کنند. انتقال به ارسال الکترونیکی فرایند ارزیابی را به طور قابل توجهی ساده کرده است.

همکاری بین المللی

ANVISA به طور فعال با نهادهای نظارتی بین المللی همکاری می کند تا هماهنگی با استانداردهای جهانی را تضمین کند. این همکاری شامل پایبندی به ISO 10993، افزایش انطباق جهانی است. در نتیجه، این امر دسترسی راحت تر به بازار را برای تولید کنندگان برزیلی تسهیل می کند و رقابت بین المللی را ترویج می کند.

نتیجه

در نتیجه، ارزیابی بیولوژیکی برای دستگاه های پزشکی در برزیل یک فرایند دقیق و ضروری است. این تضمین انطباق با استانداردهای ملی و بین المللی، به ویژه ISO 10993 است. این فرایند در نهایت از سلامت عمومی محافظت می کند و دسترسی به بازار جهانی را ترویج می کند و اطمینان حاصل می کند که دستگاه های پزشکی بالاترین الزامات ایمنی و عملکرد را براورده می کنند.

چرا به این خدمات نیاز دارید؟

انطباق با مقررات: تولید کنندگان نیاز به خدمات ارزیابی بیولوژیکی برای اطمینان از انطباق با استانداردها و مقررات بین المللی (به عنوان مثال.ISO 10993-1).

این سرویس در ارزیابی و مدیریت خطرات بالقوه مرتبط با دستگاه کمک می کند. این ارزیابی عواملی مانند سمیت، تحریک، حساسیت و سایر پاسخ های بیولوژیکی بالقوه است که می تواند به کاربران اسیب برساند.

ارزیابی های بیولوژیکی ما می تواند داده های حیاتی را در مرحله توسعه محصول ارائه دهد و به تولید کنندگان کمک کند تا تصمیمات اگاهانه در مورد مواد و طرح ها برای اطمینان از ایمنی، اثربخشی و این باعث صرفه جویی در منابع شود.

نیاز به پشتیبانی با شما
ارزیابی بیولوژیکی؟

اطمینان از ایمنی و کارایی دستگاه های پزشکی خود را با خدمات ارزیابی بیولوژیکی درجه یک ما، هماهنگ با ISO 10993. صبر نکن.

Select Your language

زبان خود را انتخاب کنید